DETSKÝ ÚSMEV

späť

Verejná zbierka DETSKÝ ÚSMEV je účelová zbierka, ktorej výťažok radi odovzdáme zariadeniu ktoré lieči deti s chorobami srdca a onkologickými chorobami.

 

Zbierka je kvôli maximálnej transparentnosti tvorená výhradne formou zasielania darov na účet zbierky. Dúfame, že Vás takéto obmedzenie neodradí a pomôžete na dobrú vec.

 

Zbierka je registrovaná na základe Rozhodnutia o zápise verejnej zbierky číslo SVS-OVS3-2016/010972, zo dňa 11.4.2016, pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2016-010972.

 

Bankové spojenie verejnej zbierky DETSKÝ ÚSMEV:

Fio banka, a.s.

IBAN: SK52 8330 0000 0024 0095 4021, BBAN: 2400 9540 21/8330

variabilný symbol: 999111